Het Omroerkoor Hasselt

 

 

 

De informele draaischijf van progressief Limburg rond 1980 was café Roodhuis

in de Aldestraat in Hasselt. Vrouwen-voor-vrouwen, nieuwsgierige wakkeren,

klein rood en groen, wereldschoolders, wetswinkelaars, syndicalisten,

Release-jongeren, aankomende wereldwinkeliers,

A24-veteranen en andere milieu-activisten,

kortom een heel scala van chaotisch ontregeld

tot rigoureus geregeld

verdrong er zich voor de toog van Hans en Mieke,

en werd er af en toe uit elkaar gespeeld

door folkgroep Schokkenteeres.

 

Uit dat gistende samenklitten ontsproot een verwezenlijkbare droom:

een zangkoor.

 

Luk Cluysen, muziekleraar en folkmuzikant,

kreeg een pupiter voor de voeten geschoven en

– o jee! – hij méénde het. Dat groepje dat eens wou zingen voor de lol,

werd een echt koor.

Een vierstemmig gemengd koor, zoals dat in deftige termen heet.

Voor de zangers zelf is het een mengeling van klassiek koor en strijdkoor,

van muziek en actie, van zingen en reflecteren.

 

Omroeren, dat is: rimpels maken,

de rust en de schone schijn van het oppervlak doorprikken,

het bezinksel in beweging brengen en naar boven halen,

lucht geven en verandering inzetten...

zingen tot het betert.

En (dus) veroordeeld zijn tot eeuwig zingen!

 

Contact : Moniek Vrancken